Het begin

In 1919 kopen landarbeider Gerrit de Vries (1871) en zijn vrouw Sieuwke (1874) de boerderij aan de Oude Bildtdijk 1185 in de Westhoek. De huidige lokatie van het Loonbedrijf A.G.de Vries. In 1920 laat Gerrit de Vries zich inschrijven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden met een voermanderij. Dit heet tegenwoordig een loonbedrijf.

In het begin bestonden zijn werkzaamheden uit een melkrit naar de melkfabriek in Berlikum en het huren en verbouwen van enkele percelen land. Door de jaren heen kon Gerrit de Vries de percelen bouwland rond hun boerderij kopen, welke voorheen ook bij de boerderij hoorden. De twee jongste zonen van Gerrit en Sieuwke de Vries, Anne (1909) en Gerrit (1911), kwamen in de loop van de tijd in het bedrijf werken.

In de dertiger jaren bestonden de werkzaamheden naast het bewerken van het land onder andere uit het maaien van de zeedijk en transportwerk. Gerrit jr. reed met zijn, voor die tijd grote 8 ton's Ford tandemastruck vaak vis (toen was er nog visserij in de Westhoek) naar Groningen en Duitsland. Anne bracht met zijn truck vis en aardappelen naar Harlingen. Vlak voor WO II kwam de eerste trekker op het bedrijf, een Farmall H. Grondbewerking en het maaien van graan behoorden tot de werkzaamheden. Na de II WO ging Gerrit jr. alleen verder met het transportwerk. Het transportbedrijf bestaat nu nog en heet G.G. de Vries. Het bedrijf is gevestigd in Minnertsga. Anne legde zich toe op het loonwerk en de akkerbouw.

1947 een rampjaar

In 1947 werd Het Bildt geterroriseerd door een pyromaan. Ook de boerderij van loonbedrijf de Vries ging voor een deel in vlammen op. Alleen het voorhuis bleef behouden. Veel gardeniers hadden hun graan opgeslagen in de schuur van de boerderij. Alles ging verloren.Twee jaar later werd er een nieuwe schuur gebouwd. De investering in landbouwmachines ging ondanks deze tegenslag door. Een John Deere A en een getrokken maaidorser van Bolinder Munktell werden aangekocht. In deze tijd werd er veel handel gedaan met de firma gebr. Kuiken uit St. Jacobiparochie.

De eerste zelfrijdende maaidorser

In het begin van de vijftiger jaren was het loonbedrijf in handen van Anne de Vries en zijn vrouw Wietske. Hun twee oudste zonen Gerrit (1931) en Klaas (1932) werkten mee in het bedrijf.

De ontwikkelingen in de landbouw gingen verder. In 1955 werd hun eerste zelfrijdende maaidorser aangekocht. Dit was een Bolinder Munktell MST 751. Het eerste jaar werd er 80 ha. graan gedorst In de winter werd veel graan gedorst wat in schuren was opgeslagen. Gerrit bracht in die tijd vaak nieuwe machines van de firma Kuiken naar Emmeloord. Klaas was vaak aan het werk bij H. Meijer, een bulldozerbedrijf en trekkerdealer aan de Oude Bildtdijk.

 

 

 

De zestiger jaren

Inmiddels was de jongste zoon Jan (1938) ook in het bedrijf aan het werk. Het bedrijf groeide en zo ook het aantal werkzaamheden. Zo werd er in begin jaren zestig gestart met het laden van bieten. Eerst rond het dorp. Later werd het gebied steeds groter wat resulteerde in begin 2000 tot heel noord Friesland en het westelijk deel van Groningen. Door verkoop van de fabriek en reorganisatie van de bietenteelt zijn we gestopt met deze tak. Voor het bietenladen werd er gebruik gemaakt van kranen op een BM Volvo trekker. Deze trekkers waren degelijker gebouwd dan ieder ander merk. In 1979 werd de eerste mobiele kraan gekocht. Van toen af aan werd het laadgebied groter en waren de trekkerkranen niet geschikt meer. De oogst van bieten is altijd een belangrijke tak van het bedrijf geweest.

Zo werd in 1964 een zelfrijdende 6 rijige BM Volvo A 500 bietenrooier gekocht. Eind jaren zestig werd er een tweede rooier aangeschaft, het zogenaamde Franse systeem. Zoon Jan mocht graag machines construeren wat resulteerde in een zelfrijdende bietenrooier, een wagenrooier. Begin jaren zeventig werd er een bunkerrooier gemaakt. De machines werden iedere keer aangepast en verbeterd. In 1979 werd er een Kuiken BR 750 bietenrooier gekocht. Dit was een tweefasen rooier. De bunkerrooier werd gesloopt en er werd ook een tweefasen rooier van gemaakt. In 1991 werd er een Riecam wagenrooier aangeschaft. De trend naar grotere bunkerrooiers zette door wat resulteerde in 1996 in aanschaf van de eerst Holmer Terra Dos bunkerrooier. Met dit systeem word nu nog gerooid. In 1968 werden de zaaiactiviteiten van Gerrit zijn schoonvader, Dirk Leeuwen, over genomen. Van nu af aan konden ze de akkerbouwers een compleet programma aanbieden.

Zwadmaaier

Begin jaren zeventig was het bedrijf aanmerkelijk gegroeid. Naast de drie broers waren er vijf man personeel. Het was ook de tijd dat er veel koolzaad werd verbouwd. Jan maakte een zwadmaaier die zijn werk goed deed. In de tachtiger jaren werd er geen koolzaad meer verbouwd en was graszaad in zwang. Op advies van de graszaadfirma werd de zwadmaaier aangepast en geschikt gemaakt voor het maaien van graszaad. Veel werk is er verzet met deze machine omdat de werking perfect was.

1994

Door reuma en bijbehorende invaliditeit trad Klaas in 1980 uit het bedrijf. Inmiddels was Anne (1963) zoon van Gerrit vanaf 1986 werkzaam in het bedrijf. Deze nam in 1994 het deel van Jan, welke ook door ziekte werd geveld, over. In 1998 deed ook Gerrit zijn deel over aan Anne. Sindsdien is het bedrijf een eenmanszaak met een vaste man en diverse losse arbeidskrachten in dienst. Het oude voorhuis van de boerderij was in zeer slechte toestand. Deze werd in 1997 gesloopt en er werd een nieuwe woning geplaatst zodat het bedrijf het huidige gezicht kreeg.